Kjøpsvilkår

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Etikett Systemer AS

 

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens kjøp og bruk av varer og tjenester levert av Etikett Systemer AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

 

Salg til privatpersoner

Etikett Systemer AS selger i utgangspunktet kun til bedriftsmarkedet. Dersom du som privatperson ønsker å bestille varer må du være oppmerksom på at prisene er oppgitt eks. mva. og frakt. Ved private kjøp forbeholder vi oss retten til å kreve forhåndsbetaling av bestilte varer, eller at varene bli levert i postoppkrav.

 

Priser og levering

Alle våre prisene er oppgitt i NOK eks. mva og frakt. Det tilkommer et småordregebyr på NOK 79,- på alle ordre under NOK 500,- eks. mva. Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Betaling

Våre betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager, dersom annet ikke er avtalt skriftlig.

Kunder som er kredittgodkjent hos selger får tilsendt faktura pr. e-post, brev eller sammen med varene. Dersom kjøper ikke er kreditverdig har selger mulighet til å kansellere bestillingen. Ved for sen betaling påløper og belastes kjøper for gjeldende purregebyr og forsinkelsesrenter. Selger har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens §§3-13 og 3-22 som gjeldende. Ved manglende betaling vil kravet bli oversendt Totalinkasso AS for videre oppfølging og innkreving.
 

Forsendelse og retur
Alle leveranser skjer med Schenker eller Bring. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestilling er korrekt.

Leveringstiden er normalt 2-5 arbeidsdager, avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kundetilpassede produkter kan ha en leveringstid på opp til 6 uker. Ved bestilling av kundetilpassede produkter vil kunden få beskjed om antatt leveringstid.
Dersom emballasjen er skadet ved mottak skal dette senest dagen etter mottaket meddeles oss via e-post. Det er viktig at kjøper så godt som mulig beskriver hvilke skader forsendelsen har. Samtidig skal eventuelle skader på emballasje ved mottak også meldes direkte til den som kjøper kvitterer ut forsendelsen av. Dersom en forsendelse nektes mottatt eller ikke løses ut, belastes kunden for returfrakt. All retur skal på forhånd avtales med selger. Vi tilbyr ingen bytterett, men har du kjøpt feil produkt kan dette normalt ordnes etter nærmere avtale.

 

Kjøpers plikter
Den som er registrert som kunde hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. Kjøper har undersøkelsesplikt av leverte varer.

 

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Selgers reklamasjonsansvar er begrenset til varens egen verdi.

 

Spesielle betingelser for kundetilpassede produkter

For kundetilpassede produkter som etiketter med forhåndstrykk, har selger intet ansvar for feil eller mangler i trykk og oppsett dersom dette ikke er skriftlig meddelt til selger etter at kunden har mottatt trykkekorrektur. Selger eier opphavsretten til utarbeidede trykkforslag og korrekturer. Disse kan ikke benyttes av kjøper før betaling er foretatt og registrert hos selger. Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver og tidligere leveringer. Selger har intet erstatningsansvar for forsinkelser og forhold han selv ikke er herre over. For kundetilpassede produkter har selger anledning til å avvike det bestilte antall med inntil +/- 10 %. Mindre fargeavvik i forhold til oppgitte PMS / Pantone nummer, og tidligere leveringer, kan forekomme og må aksepteres.

 

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved et produkt levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

 

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.

 

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Selger har intet erstatningsansvar for forsinkelser og forhold som han selv ikke er herre over.

 

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

 

Personvern

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via vår transportør, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Vi kan benytte oppgitt e-post ved utsendelse av nyhetsbrev.